Σπουδάστε στην Ουγγαρία με τους Εκπαιδευτικούς Σύμβουλους MDK

Η Ουγγαρία είναι μια χώρα φημισμένη για την εκπαιδευτική της ιστορία με πανεπιστήμια που συγκαταλέγονται στα αρχαιότερα και καλύτερα της Ευρώπης. Η ισχυρή παράδοση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την πλούσια πείρα, το διαθέσιμο πνευματικό δυναμικό και τη διεθνή δικτύωση εξασφάλισε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία, από το 1983, τμημάτων για αλλοδαπούς φοιτητές με γλώσσες διδασκαλίας τα Γερμανικά και τα Αγγλικά. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ουγγαρίας έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς με πολλές διακρίσεις καθώς τα πανεπιστήμια της κατατάσσονται πρώτα σε αριθμό αποφοίτων πανεπιστημίων που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ. 

Οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜDK είναι οι επίσημοι αντιπρόσωποι της Ένωσης Ουγγρικών Αγγλόφωνων Πανεπιστημιακών προγραμμάτων των Ουγγρικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο από το 1987 συνεχίζοντας με μεγάλη αφοσίωση και επαγγελματισμό τη μακρά παράδοση των Κυπρίων φοιτητών στην Ουγγαρία. Με εκατοντάδες μέχρι σήμερα αποφοίτους με επιτυχημένη και αναγνωρισμένη επαγγελματική σταδιοδρομία, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στο τομέα των σπουδών και της επαγγελματικής κατάρτισης.­­

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στόχος μας είναι μέσα από την ορθή προετοιμασία και καθοδήγηση ο εκάστοτε υποψήφιος να μπορέσει να κάνει την καταλληλότερη επιλογή επιλέγοντας το αρτιότερο ακαδημαϊκό πρόγραμμα που προσφέρουν τα πανεπιστήμια τα οποία εκπροσωπούμε.


Study in Hungary with MDK Educational Counselors

Hungary is a country famous for its educational history with universities that are among the oldest and best in Europe. The strong tradition of university education combined with the rich experience, the available intellectual potential and the international networking have ensured the conditions for the operation, since 1983, of classes for foreign students with the languages of instruction being German and English. Hungary’s educational institutions have been recognized internationally with many distinctions and its universities rank first in the number of university graduates honored with the Nobel Prize.

The MDK EDUCATIONAL ADVISORS are the official representatives of the Association of Hungarian English-speaking University Programs of the Hungarian Universities in Cyprus since 1987, continuing with great dedication and professionalism the long tradition of Cypriot students in Hungary. The hundreds of graduates to date with successful and recognized professional careers, have proven that we are able to offer a high level of services in the field of studies and vocational training.

In closing, we would like to emphasize that our goal is that through proper preparation and guidance, each candidate be able to make the most appropriate choice by choosing the most complete academic program offered by the universities we represent.


Better yet, see us in person!

MDK Educational Consultants Ltd

Μεσολογγίου 14, Λευκωσία

Phone: 22374112 Fax: 22374479 

Email: [email protected] 

Facebook: https://www.facebook.com/MdkStudyInHungary/ 

Website: http://www.studyinhungary.net/ 

Contact us!