Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας, το CASA COLLEGE δεσμεύεται να παρέχει ποιοτική ανώτερη εκπαίδευση με προσιτό κόστος διδάκτρων.  Η φιλοσοφία εξάλλου του ιδρυτή, κ.Σαβεριάδη διέπεται από την αρχή ότι «η γνώση και η εκπαίδευση είναι προνόμιο όλων». 

Το CASA COLLEGE έχει εδραιωθεί ως αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο στον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας στην Κύπρο από το 1997 προσφέροντας:

  • Πτυχίο στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
  • Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Υπηρεσιών Φιλοξενίας σε Κρουαζιερόπλοια
  • Πιστοποιητικό στη Νοσηλεία Ενηλίκων

Στο CASA COLLEGE έχει απονεμηθεί Έγκυρος Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ από το 2018. 

Όλα τα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) που είναι αρμόδιος οργανισμός για τη διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο για κολέγια και πανεπιστήμια.


With over 35 years’ experience in education, Mr. Christos Saveriades founded Casa College in 1997 as an expected continuation of KASA High School, always with the promise of offering local students’ higher education at an affordable cost. Mr. Saveriades’ motto was that “education is everyone’s privilege”. Today, Casa College offers one accredited bachelor degree in Hotel Administration and two accredited 1-year certificates in Adult Nursing and Cruise Ship Hospitality Operations respectively, with many more in progress.

 Casa College also participates in the Erasmus Programme (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students).

All programmes are accredited by The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (CYQAA) which is the competent authority responsible for ensuring the quality of higher education in Cyprus for both colleges and universities.

Better yet, see us in person!

Casa College

Phone: 22681882

Fax: 22662414

Email: [email protected]

Website: www.casacollege.ac.cy

Contact us